Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Przetargi Projektów UE – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Aktualności: Przetargi Projektów UE

Home  >>  Przetargi  >>  Przetargi Projektów UE

Budowa kanalizacji sanitarnej – KONTRAKT 02

15 lutego 2016,
Budowa kanalizacji sanitarnej – KONTRAKT 02

Budowa kanalizacji sanitarnej – KONTRAKT 02

Informacja o przetargach na stronach BIP

15 lutego 2016,
Informacja o przetargach na stronach BIP

Informacja o przetargach na stronach BIP. »

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – II

15 lutego 2016,
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – II

      Ogłoszenie o zamówieniu SUW.pdf Kontrakt _3_TOM1_IDW.pdf Kontrakt_3_TOM3-1-1_OPIS_ST-00-00_POSTANOWIENIA PODSTAWOWE Kontrakt_3_TOM3-1-1_OPIS_ST-01-00_ROBOTY POMIAROWE Kontrakt_3_TOM3-1-1_OPIS_ST-02-00_ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kontrakt_3_TOM3-1-1_OPIS_ST-03-00_ROBOTY ZIEMNE Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-01_ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-02_ROBOTY IZOLACYJNE< Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-03_ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-05-00_INSTALACJE TECHNOLOGICZNE i SANITARNE Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-06-01_SIEC_WODOCIAGOWA Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-06-02_SIECI_KANALIZACYJNE Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-00_INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-01_ROBOTY DROGOWE – PODBUDOWY Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-02_ROBOTY DROGOWE – NAWIERZCHNIE Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-09-00_OGRODZENIA Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-10-00_ZIELEŃ Kontrakt_1_TOM3-2-1_DOKUMENTACJA_PROJ_ZU_SRB Kontrakt_1_TOM3-2-2_PROJEKTY WYKONAWCZE Kontrakt_1_TOM3-2-3_WYKAZ CEN Kontrakt_1_TOM3-2-4_OPIS BIOZ…

Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

15 lutego 2016,
Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej – Kontrakt 01     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków

15 lutego 2016,
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej – Kontrakt 06     Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Oczyszczalnia – Kontrakt 06 – strona tytułowa Oczyszczalnia – Kontrakt 06 – Instrukcja dla Wykonawców – IDW Oczyszczalnia – Kontrakt 06 – KONTRAKT Oczyszczalnia – Kontrakt 06 – Program Funkcjonalno –…

Kanalizacja Sanitarna – Kontrakt 04

15 lutego 2016,
Kanalizacja Sanitarna – Kontrakt 04

      Ogłoszenie o zamówieniu – Kontrakt 04 Sprostowanie do ogłoszenia – Kontrakt 04 Kontrakt_4_TOM1_IDW – Instrukcja dla Wykonawców Kontrakt _4_STRONA TYTUŁOWA Kontrakt_4_TOM2_KONTRAKT Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-00-00_POSTANOWIENIA PODSTAWOWE Kontrakt_4_TOM3-2-1_DOKUMENTACJA_PROJ_ZU_SRB Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-03_ROZDZIELNICE OBIEKTOWE SILOWE I STEROWNICZE Projekt szafy zasilająco-sterowniczej pompowni ścieków Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-01-00_ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-02-00_ROBOTY ROZBIORKOWE Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-01_ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-03_BEZWYKOPOWE_METODY_BUDOWY_RUROCIĄGÓW_KANALIZACJI_SANITARNEJ Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-05-00_KANALIZACJA SANITARNA Kontrakt_4_TOM3-2-3_WYKAZ_CEN…

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

15 lutego 2016,
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

      Ogłoszenie o zamówieniu-Inżynier Kontraktu.pdf Inżynier Kontraktu – STRONA TYTUŁOWA Inżynier Kontraktu – TOM I – IDW Inżynier Kontraktu – TOM I – IDW – ZAŁĄCZNIKI Inżynier Kontraktu – TOM II – KONTRAKT Inżynier Kontraktu – TOM III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odpowiedź na pytania – 08.05.2013r. Sprostowanie…

Kontrakt 09 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej

15 lutego 2016,
Kontrakt 09 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej

      Ogłoszenie o zamówieniu – K09 Kontrakt_09_TOM0_STRONA TYTUŁOWA Kontrakt_09_TOM1_IDW Kontrakt_09_TOM1_IDW-załączniki Kontrakt_09_TOM1_KONTRAKT Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-00-00_POSTANOWIENIA PODSTAWOWE Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-01-00_ROBOTY POMIAROWE Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-02-00_ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-03-00_ROBOTY ZIEMNE Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-01_ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-02_ROBOTY IZOLACYJNE Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-03_BEZWYKOPOWE METODY BUDOWY RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-05-00_KANALIZACJA SANITARNA Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-06-00_PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-01_ZEWNĘTRZNE LINIE KABLOWE Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-02_ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNE Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-03_ROZDZIELNICE OBIEKTOWE SIŁOWE I STEROWNICZE Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-01_ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-02_ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE…

Kontrakt 10 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej

15 lutego 2016,
Kontrakt 10 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej

      Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Kontrakt_10_TOM1_IDW.pdf Kontrakt_10_TOM1_IDW-załączniki.pdf Kontrakt_10_TOM2_KONTRAKT.pdf Kontrakt_10_TOM3-2-1_DOKUMENTACJA_PROJ_ZU_SRB.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-01-00_ROBOTY POM.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-02-00_ROBOTY ROZ.pdf ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-03_BEZWYKOPOWE.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-05-00_KANALIZACJA.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-06-00_PRZEPOMPOW.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-01_ZEWNĘTRZNE.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-02_ELEKTRYCZNE.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-03_ROZDZIELNIC.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-01_ROBOTY DRO.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-02_ROBOTY DROG.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-09-00_OGRODZENIA.pdf Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-10-00_ZIELEN.pdf Kontrakt_10_TOM3-2-3_WYKAZ_CEN.pdf Kontrakt_10_TOM3-2-4_OPIS_BIOZ.pdf Kontrakt_10_TOM3-2-2_PROJEKTY-WYKONAWCZE.pdf Zad. 22. ul. Tysiąclecia.zip Zad. 23. ul. Wesoła, ul. Rynek.zip Zad. 24. ul. Torowa.zip Zad. 25. ul. Leśna.zip Zad….

Kontrakt 12 – Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej- etap II

15 lutego 2016,
Kontrakt 12 – Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej- etap II

      Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Branża architektoniczna.zip Branża bud. konst.zip Branża drogowa.z01 Branża drogowa.z02 Branża drogowa.z03 Branża drogowa.z04 Branża drogowa.z05 Branża drogowa.zip Branża elektryczna.zip Branża inst.wod-kan, co, ct.zip Branża went. mech.i i klimatyzacji.z01 Branża went. mech.i i klimatyzacji.zip Char. energ. bud.zip Przylacza wod-kan.zip Przylacze cieplne.zip Opinia geolo. i dok….