Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Kanalizacja Sanitarna – Kontrakt 04 – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Kanalizacja Sanitarna – Kontrakt 04

Home  >>  Przetargi  >>  Przetargi Projektów UE  >>  Kanalizacja Sanitarna – Kontrakt 04

Kanalizacja Sanitarna – Kontrakt 04

15 lutego 2016

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Kontrakt 04

Sprostowanie do ogłoszenia – Kontrakt 04

Kontrakt_4_TOM1_IDW – Instrukcja dla Wykonawców

Kontrakt _4_STRONA TYTUŁOWA

Kontrakt_4_TOM2_KONTRAKT

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-00-00_POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

Kontrakt_4_TOM3-2-1_DOKUMENTACJA_PROJ_ZU_SRB

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-03_ROZDZIELNICE OBIEKTOWE SILOWE I STEROWNICZE

Projekt szafy zasilająco-sterowniczej pompowni ścieków

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-01-00_ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-02-00_ROBOTY ROZBIORKOWE

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-01_ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-03_BEZWYKOPOWE_METODY_BUDOWY_RUROCIĄGÓW_KANALIZACJI_SANITARNEJ

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-05-00_KANALIZACJA SANITARNA

Kontrakt_4_TOM3-2-3_WYKAZ_CEN

Schematy Kanalizacja

KONTRAKT_04-Rys. Schemat odpowietrzjąco-napowietrzający

KONTRAKT_04-Rys. Schemat przepompowni – instalacja do płukania

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-06-00_PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-01_ZEWNĘTRZNE LINIE KABLOWE SREDNIEGO I NISKIEGO NAPIECIA

Aktualne warunki zasilania

Aktualne warunki zasilania

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-01_ROBOTY DROGOWE – PODBUDOWY

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-02_ROBOTY DROGOWE – NAWIERZCHNIE

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-09-00_OGRODZENIA

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-10-00_ZIELEN

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-03-00_ROBOTY ZIEMNE

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-02_ROBOTY IZOLACYJNE

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-02_ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNE

Kontrakt_4_TOM3-2-4_OPIS_BIOZ

Kontrakt_4_ZAŁ_A-N

Kontrakt_4_TOM3-2-2_PROJEKTY-WYKONAWCZE

Dokumentacja projektowa – Etap B Grzybowa Góra

B_01_kan_map_01

B_02_kan_map_02

B_03_kan_map_03

B_04_kan_map_04

B_05_kan_map_05

B_06_kan_map_06

B_07_kan_prof_07

B_08_kan_prof_08

B_09_kan_prof_09

B_10_kan_prof_10

B_11_kan_prof_11

B_12_kan_prof_12

B_13_kan_prof_13

B_14_kan_prof_14

B_15_kan_prof_15

B_16_kan_prof_16

B_17_kan_prof_17

B_18_kan_prof_18

B_19_kan_prof_19

B_20_kan_det_20

B_21_kan_det_21

B_22_kan_det_22

B_23_kan_det_23

B_24_kan_det_24

B_25_kan_det_25

B_26_kan_det_26

B_27_kan_det_27

B_28_kan_det_28

B_29_kan_det_29

B_30_kan_det_30

B_31_kan_det_31

B_32_kan_det_32

B_33_kan_det_33

B_34_kan_det_34

B_35_kan_det_35

B_36_kan_det_36

B_37_geo_map_3.1-3.24

B_38_geo_prof_4.1-5

B_geo_opis

B_kan_opis

B_kan_zał

B_pom_opis_map_det_P1,P2,P3,P5

Dokumentacja odtworzeniowa – Etap B Grzybowa Góra

B_Notatka Służbowa

B_Opis Grzybowa Góra

B_Zestawienie powierzchni

B_zestawienie ul.Iłżecka zał.3.1

B_zestawienie ul.Świetokrzyska zal. 3.2

B_zestawienie ul. Podlesie zał.3.3

B_Zestawienie ul.Polna zał.3.4

B_Rys_1_A3

B_Rys_2_A3

B_Rys_3_A3

B_Rys_4_A3

B_Rys_5_A3

B_Rys_6_A3

B_Rys_7_A3

B_Rys_8_A3

B_Rys_9_A3

B_Rys_10_A3

B_Rys_11_A4

B_Rys_12_A3

B_Rys_13_A3

B_Rys_14_A3

B_Rys_15_A4

B_Rys_16_A4

B_Rys_17_A4

B_Rys_18_A4

B_Rys_19_A4

B_Rys_20_A4

B_Rys_21_A4

B_Rys_22_A3

B_Rys_23_A3

B_Rys_24_A3

Dokumentacja projektowa – Etap A Skarżysko Kościelne I – Świerczek

Etap A – A_01_kan_map_01

Etap A – A_02_kan_map_02

Etap A – A_03_kan_map_03

Etap A – A_04_kan_map_04

Etap A – A_05_kan_map_05

Etap A – A_06_kan_map_05A

Etap A – A_07_kan_map_05B

Etap A – A_08_kan_map_06A

Etap A – A_09_kan_map_06C

Etap A – A_10_kan_map_06D

Etap A – A_11_kan_map_07

Etap A – A_12_kan_map_07A

Etap A – A_13_kan_map_08.z01

Etap A – A_13_kan_map_08.zip

Etap A – A_14_kan_map_09.zip

Etap A – A_14_kan_map_09.z01

Etap A – A_14_kan_map_09.z02

Etap A – A_14_kan_map_09.z03

Etap A – A_15_kan_map_10

Etap A – A_16_kan_map_11

Etap A – A_17_kan_map_12

Etap A – A_18_kan_map_13

Etap A – A_19_kan_map_14

Etap A – A_20_kan_map_15

Etap A – A_21_kan_map_16

Etap A – A_22_kan_map_17

Etap A – A_23_kan_map_18

Etap A – A_24_kan_map_19

Etap A – A_25_kan_map_20

Etap A – A_26_kan_map_21

Etap A – A_27_kan_map_22

Etap A – A_28_kan_prof_23

Etap A – A_29_kan_prof_24

Etap A – A_30_kan_prof_25

Etap A – A_31_kan_prof_26

Etap A – A_32_kan_prof_27

Etap A – A_33_kan_prof_28

Etap A – A_34_kan_prof_29

Etap A – A_35_kan_prof_30

Etap A – A_36_kan_prof_31

Etap A – A_37_kan_prof_32

Etap A – A_38_kan_prof_32A

Etap A – A_39_kan_prof_33A

Etap A – A_40_kan_prof_34

Etap A – A_41_kan_prof_35

Etap A – A_42_kan_prof_35A

Etap A – A_43_kan_prof_36

Etap A – A_44_kan_prof_36.A

Etap A – A_45_kan_prof_36.1

Etap A – A_46_kan_prof_36.2

Etap A – A_47_kan_prof_36.3

Etap A – A_48_kan_prof_36.3A

Etap A – A_49_kan_prof_36.4

Etap A – A_50_kan_prof_36.5

Etap A – A_51_kan_prof_36.5A

Etap A – A_52_kan_prof_36.6

Etap A – A_53_kan_prof_36.7

Etap A – A_54_kan_prof_37

Etap A – A_55_kan_prof_38

Etap A – A_56_kan_prof_39

Etap A – A_57_kan_prof_40

Etap A – A_58_kan_prof_41

Etap A – A_59_kan_det_42

Etap A – A_60_kan_det_43

Etap A – A_61_kan_det_44

Etap A – A_62_kan_det_45

Etap A – A_63_kan_det_46

Etap A – A_64_kan_det_47

Etap A – A_65_kan_det_47A

Etap A – A_66_kan_det_48

Etap A – A_67_kan_det_49

Etap A – A_68_kan_det_50

Etap A – A_69_kan_det_51

Etap A – A_70_kan_det_52

Etap A – A_71_kan_det_53

Etap A – A_72_kan_det_54

Etap A – A_73_kan_det_55

Etap A – A_74_kan_det_56

Etap A – A_75_kan_det_57

Etap A – A_76_kan_det_58

Etap A – A_77_kan_det_59,60

Etap A – A_78_pom_P1-P6_map_01

Etap A – A_79_pom_P1-P6_map_02

Etap A – A_80_pom_P1-P6_map_03

Etap A – A_81_pom_P1-P6_map_05

Etap A – A_82_pom_P1-P6_map_07

Etap A – A_83_pom_P1-P6_map_09

Etap A – A_84_pom_P1-P6_map_11

Etap A – A_85_pom_P1-P6_map_13

Etap A – A_86_pom_P1-P6_det_04

Etap A – A_87_pom_P1-P6_det_06

Etap A – A_88_pom_P1-P6_det_08

Etap A – A_89_pom_P1-P6_det_10

Etap A – A_90_pom_P1-P6_det_12

Etap A – A_91_pom_P1-P6_det_14

Etap A – A_95_kan_wod_map_01

Etap A – A_96_kan_wod_map_02

Etap A – A_97_kan_wod_prof_03

Etap A – A_98_kan_wod_det_04

Etap A – A_99_kan_kol_map_01

Etap A – A_100_kan_kol_map_02

Etap A – A_101_kan_kol_prof_03

Etap A – A_102_kan_kol_det_04

Etap A – A_103_geo_map_3.1-3.31

Etap A – A_104_geo_prof_4.1-4.22

Etap A – A_kan_geo_opis

Etap A – A_kan_kol_opis

Etap A – A_kan_kol_zał

Etap A – A_kan_opis

Etap A – A_kan_wod_opis

Etap A – A_kan_zał

Etap A – A_pom_P1-P6_opis

Etap A – A_pom_P1-P6_zał

Do ETAPU A – Dokumentacja Projektowa – ul. Kolonia

Do Etapu A – Opis do zagosp. terenu ul. Kolonia

Do Etapu A – Opis ul. Kolonia

Do Etapu A – Profil ul. Kolonia

Do Etapu A – Projekt zagospodarowania terenu – ul. Kolonia

Do Etapu A – ul. Kolonia – rysunki szczegółowe

Do Etapu A – uzgodnienia cz. 1 – ul. Kolonia

Do Etapu A – uzgodnienia cz. 2 – ul. Kolonia

Dokumentacja odtworzeniowa – Etap A Skarżysko Kościelne I – Świerczek

Etap A – Rys_1_A3

Etap A – Rys_2_A3

Etap A – Rys_3_A3

Etap A – Rys_4_A3

Etap A – Rys_5_A3

Etap A – Rys_6_A4

Etap A – Rys_7_A3

Etap A – Rys_8_A3

Etap A – Rys_9_A3

Etap A – Rys_10_A3

Etap A – Rys_11_A3

Etap A – Rys_12_A3

Etap A – Rys_13_A3

Etap A – Rys_14_A3

Etap A – Rys_15_A3

Etap A – Rys_16_A3

Etap A – Rys_17_A3

Etap A – Rys_18_A3

Etap A – Rys_19_A3

Etap A – Rys_20_A3

Etap A – Rys_21_A4

Etap A – Rys_22_A3

Etap A – Rys_23_A3

Etap A – Rys_24_A3

Etap A – Rys_25_A3

Etap A – Rys_26_A3

Etap A – Rys_27_A3

Etap A – Rys_28_A3

Etap A – Rys_29_A4

Etap A – Rys_30_A3

Etap A – Rys_31_A3

Etap A – Rys_32_A3

Etap A – Rys_33_A3

Etap A – Rys_34_A4

Etap A – Rys_35_A3

Etap A – Rys_36_A3

Etap A – Rys_37_A3

Etap A – Rys_38_A3

Etap A – Rys_39_A3

Etap A – Rys_40_A3

Etap A – Rys_41_A3

Etap A – Rys_42_A3

Etap A – Rys_43_A3

Etap A – Rys_44_A3

Etap A – Rys_45_A3

Etap A – Rys_46_A3

Etap A – Rys_47_A3

Etap A – Rys_48_A4

Etap A – Rys_49_A4

Etap A – Rys_50_A4

Etap A – Rys_51_A4

Etap A – Rys_52_A4

Etap A – Rys_53_A4

Etap A – Rys_54_A4

Etap A – Rys_55_A3

Etap A – Notatka Służbowa

Etap A – Opis Skarżysko Kościelne – Świerczek

Etap A – Zestawienie powierzchni

Etap A – zestawienie ul. Racławicka zał. 3.1

Etap A – zestawienie ul. Łąkowa zał. 3.2

Etap A – zestawienie ul. Graniczna zał. 3.3

Etap A – zestawienie ul. Brzozowa zał. 3.4

Etap A – zestawienie droga do Naftobazy zał. 3.5

Etap A – zestawienie ul. Dworska zał. 3.6

Etap A – zestawienie ul. Urzędnicza zał. 3.7

Etap A – zestawienie ul. Szkolna zał. 3.8

Etap A – zestawienie ul. Wąska zał. 3.9

Etap A – zestawienie ul. Iłżecka zał. 3.10

Etap A – zestawienie ul. Polna zał. 3.11

Etap A – zestawienie łącznik Polna-Iłżecka zał. 3.12

Etap A – zestawienie ul. Krótka zał. 3.13

Etap A – zestawienie ul. Olszynki zał. 3.14

Etap A – zestawienie droga od ul. Olszynki zał. 3.15

Etap A – zestawienie ul. Spacerowa zał. 3.16

Etap A – zestawienie ul. Leśna zał. 3.17

Etap A – zestawienie ul. Oleśnicka zał. 3.18

Etap A – zestawienie ul. 1-go Maja zał. 3.19

Etap A – zestawienie ul. Kościelna zał. 3.20

Etap A – zestawienie ul. Kolonia zał. 3.21

Etap A – zestawienie Świerczek zał. 3.22

Dokumentacja projektowa – Etap C Łyżwy

C_01_kan_map_01

C_02_kan_map_02

C_03_kan_map_03

C_04_kan_map_04

C_05_kan_map_07

C_06_kan_map_08

C_07_kan_map_10

C_08_kan_map_11

C_09_kan_map_13

C_10_kan_map_14

C_11_kan_map_15

C_12_kan_map_16

C_13_kan_map_17

C_13_kan_map_17

C_14_kan_map_18

C_15_kan_map_19

C_16_kan_map_20

C_17_kan_map_21

C_18_kan_map_22

C_19_kan_map_23

C_20_kan_map_24

C_21_kan_map_25

C_22_kan_map_26

C_23_kan_prof_01

C_24_kan_prof_02

C_25_kan_prof_03

C_26_kan_det_01

C_27_kan_det_02

C_28_kan_det_03

C_29_kan_det_04

C_30_kan_det_05

C_31_kan_det_06

C_32_kan_det_07

C_33_kan_det_08

C_34_kan_det_09

C_35_kan_det_10

C_36_PI-3_zas_pomp_map_01

C_37_PI-3_zas_pomp_det_02

C_38_PI-4_zas_pomp_map_01

C_39_PI-4_zas_pomp_det_02

C_40_PI-7_zas_pomp_map_01

C_41_PI-7_zas_pomp_det_02

C_42_PI-8_zas_pomp_map_01

C_43_PI-8_zas_pomp_det_02

C_44_PI-9_zas_pomp_map_01

C_45_PI-9_zas_pomp_det_02

C_46_pkp_map_01

C_47_pkp_map_02

C_48_pkp_map_03

C_49_pkp_map_04

C_50_pkp_prof

C_PI-3_zas.pom_opis

C_PI-3_zas_pom_zał

C_PI-4_zas_pom_opis

C_PI-4_zas_pom_zał

C_PI-7_zas_pom_opis

C_PI-7_zas_pom_zał

C_PI-8_zas_pom_opis

C_PI-8_zas_pom_zał

C_PI-9_zas_pom_opis

C_PI-9_zas_pom_zał

C_dr_zał

C_geo_opis

C_kan_opis_1

C_kan_opis_2

C_kan_zał

C_pkp_opis_1

C_pkp_opis_2

C_pkp_zał

C_pkp_zał_graf

C_pom_zał

Do ETAPU C – Dokumentacja Projektowa – Dolna Kamienna

Do Etapu C – Opis ul. Oleśnicka

Do Etapu C – Opis do zgospodarowania terenu ul. Oleśnicka

Do Etapu C – Mapa ul. Oleśnicka

Do Etapu C – Profil ul. Oleśnicka

Dokumentacja odtworzeniowa – Etap C Łyżwy

Etap C – Notatka Służbowa

Etap C – Opis Łyżwy

Etap C – Przekroje Łyżwy 40

Etap C – Przekroje Łyżwy 41

Etap C – Przekroje Łyżwy 42

Etap C – Przekroje Łyżwy 43

Etap C – Przekroje Łyżwy 44

Etap C – Rys_1_A4

Etap C – Rys_2_A3

Etap C – Rys_3_A3

Etap C – Rys_4_A3

Etap C – Rys_5_A4

Etap C – Rys_6_A4

Etap C – Rys_7_A4

Etap C – Rys_8_A4

Etap C – Rys_9_A4

Etap C – Rys_10_A4

Etap C – Rys_11_A3

Etap C – Rys_12_A4

Etap C – Rys_13_A3

Etap C – Rys_14_A4

Etap C – Rys_15_A4

Etap C – Rys_16_A3

Etap C – Rys_17_A3

Etap C – Rys_18_A3

Etap C – Rys_19_A3

Etap C – Rys_20_A4

Etap C – Rys_21_A3

Etap C – Rys_22_A4

Etap C – Rys_23_A4

Etap C – Rys_24_A3

Etap C – Rys_25_A4

Etap C – Rys_26_A3

Etap C – Rys_27_A3

Etap C – Rys_28_A4

Etap C – Rys_29_A3

Etap C – Rys_30_A3

Etap C – Rys_31_A3

Etap C – Rys_32_A4

Etap C – Rys_33_A3

Etap C – Rys_34_A3

Etap C – Rys_35_A3

Etap C – Rys_36_A3

Etap C – Rys_37_A3

Etap C – Rys_38_A4

Etap C – Rys_39_A3

Etap C – Zestawienie powierzchni

Etap C – zestawienie ul. Racławicka zał. 3.1

Etap C – zestawienie ul. 1-go Maja zał. 3.2

Etap C – zestawienie ul. Porzeczkowa zał. 3.3

Etap C – zestawienie ul. Malinowa zał. 3.4

Etap C – zestawienie ul. Jagodowa zał. 3.5

Etap C – zestawienie ul. Borówkowa zał. 3.6

Etap C – zestawienie ul. poziomkowa zał. 3.7

Etap C – zestawienie ul. Jeżynowa zał. 3.8

Etap C – zestawienie ul. Głogowa zał. 3.9

Etap C – zestawienie ul. Gierymskiego zał. 3.10

Etap C – zestawienie ul. Grzybowa zał. 3.11

Etap C – zestawienie ul. Langiewicza zał. 3.12

Etap C – zestawienie ul. Czachowskiego zał. 3.13

Etap C – zestawienie ul. Łyżwy zał. 3.14

Odpowiedzi na pytania – 06.10.2011r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 06.10.2011r.

Przepust ul. Racławicka

C_23_kan_prof_01 – ograniczenie

C_25_kan_prof_03 – ograniczenie

Kontrakt_4_TOM1_IDW – zmiana 06.10.2011r.

Odpowiedzi na pytania – 10.10.2011r.

Kontrakt_4_TOM3-2-3_WYKAZ_CEN – zmiana 10.10.2011r.

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-05-00_KANALIZACJA SANITARNA-zmiana 10.10.2011r.

Kontrakt_4_TOM3-2-1_DOKUMENTACJA_PROJ_ZU_SRB – zmiana 10.10.2011r.

Odpowiedzi na pytania – 19.10.2011r.

Kontrakt_4_TOM1_IDW – zmiana 19.10.2011r.

Kontrakt_4_TOM2_KONTRAKT – zmiana 19.10.2011r.

Kontrakt_4_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-03_ROZDZIELNICE OBIEKTOWE SILOWE I STEROWNICZE- zmiana 19.10.2011r.

Kontrakt_4_TOM3-2-1_DOKUMENTACJA_PROJ_ZU_SRB – zmiana 19.10.2011r.

Kontrakt_4_TOM3-2-3_WYKAZ_CEN – zmiana 19.10.2011r.

Kontrakt 04 – uchwała zajęcie pasa

Odpowiedzi na pytania – 19.10.2011r. Wyjaśnienie

Kontrakt_4_TOM3-2-1_DOKUMENTACJA_PROJ_ZU_SRB – właściwy plik 19.10.2011r.

 

Odpowiedzi na pytania – 27.10.2011r.

A_46_kan_prof_36.2 plik pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 27.10.2011r.

Odpowiedzi na pytania – 09.11.2011r.

ETAP A – Świerczek – brakujące profile

Zawiadomienie o wyborze ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia