Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.