Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
MPWiK Skarżysko-Kamienna
Najczystsza woda dla Ciebie i Twojej rodziny.

Witamy na naszej stronie

Spółka MPWiK w Skarżysku-Kamiennej utworzona została uchwałą Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej i rozpoczęła działalność od dnia 1 kwietnia 1992 roku. W 2007 roku do Spółki jako udziałowiec przystąpiła Gmina Skarżysko Kościelne.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, Gminy Skarżysko Kościelne oraz częściowo na terenie Gminy Bliżyn i Wąchock.

 

Struktura Własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.830.500 zł

  • Miasto Skarżysko-Kamienna posiada w spółce 117.348 udziałów, co stanowi 89,13% kapitału zakładowego
  • Gmina Skarżysko Kościelne posiada 14.313 udziałów, co stanowi 10,87% kapitału zakładowego.

Udziały pokryte są wkładem pieniężnym i niepieniężnym.

Bieżące informacje


Komunikat!

Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2024 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę w 2024 r. dzień 16 lutego 2024 r. jest dniem wolnym od…

Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty – Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MPWiK Sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Warunki zamówieniaZał. nr 1 – ofertaZał. nr 2 – tabela obiektów – punktówZał. nr 3 – Prognozowany volumen zużycia energii elektrycznejZał. nr 4 – oświadczenieZał. nr 5 – wykaz dostawZał. nr 6 – Ochrona danych osobowych Uzupełnienie do dokumentów Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komunikat!

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2023 r. (piątek) kasa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie nieczynna.

Warto odwiedzić

  • Skarżysko-Kamienna
  • Skarżysko Kościelne
  • Edukacja Ekologiczna
  • UE i Program Infrastruktura i Środowisko
  • eBOK