Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
MPWiK Skarżysko-Kamienna
Najczystsza woda dla Ciebie i Twojej rodziny.

Witamy na naszej stronie

Spółka MPWiK w Skarżysku-Kamiennej utworzona została uchwałą Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej i rozpoczęła działalność od dnia 1 kwietnia 1992 roku. W 2007 roku do Spółki jako udziałowiec przystąpiła Gmina Skarżysko Kościelne.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, Gminy Skarżysko Kościelne oraz częściowo na terenie Gminy Bliżyn i Wąchock.

Bieżące informacje


Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty – Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków

Warunki ZamówieniaZał. Nr 1 Druk ofertyZał. Nr 2 OświadczenieZał. nr 3 Dokumentacja projektowaZał. Nr 4 OświadczenieZał. Nr 5 Wzór umowy Zawiadomienie

Komunikat!

Informujemy, że dnia 29.03.2024 r. (piątek) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej będzie czynne w godzinach 6:45-13:30

Komunikat!

Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2024 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę w 2024 r. dzień 16 lutego 2024 r. jest dniem wolnym od…

Warto odwiedzić

  • Skarżysko-Kamienna
  • Skarżysko Kościelne
  • Edukacja Ekologiczna
  • UE i Program Infrastruktura i Środowisko
  • eBOK