Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
MPWiK Skarżysko-Kamienna
Najczystsza woda dla Ciebie i Twojej rodziny.

Witamy na naszej stronie

Spółka MPWiK w Skarżysku-Kamiennej utworzona została uchwałą Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej i rozpoczęła działalność od dnia 1 kwietnia 1992 roku. W 2007 roku do Spółki jako udziałowiec przystąpiła Gmina Skarżysko Kościelne.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, Gminy Skarżysko Kościelne oraz częściowo na terenie Gminy Bliżyn i Wąchock.

 

Struktura Własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.324.000 zł

  • Miasto Skarżysko-Kamienna posiada w spółce 117.348 udziałów, co stanowi 89,8% kapitału zakładowego
  • Gmina Skarżysko Kościelne posiada 13.300 udziałów, co stanowi 10,2% kapitału zakładowego.

Udziały pokryte są wkładem pieniężnym i niepieniężnym.

Bieżące informacje


Komunikat!

W dniu 14 kwietnia 2017 r. (piątek) biuro MPWiK czynne będzie do godz. 13:00.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym Klientom i Partnerom, szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej. Zarząd i Pracownicy MPWiK

Informacja o zakazie wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

W trosce o interes wszystkich odbiorców naszych usług, MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam. informuje o narastającym problemie wód opadowych trafiających do kanalizacji sanitarnej. Nadmieniamy, że kanalizacja sanitarna miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Gminy Skarżysko Kościelne jest siecią rozdzielczą tzn., że nie wolno wprowadzać do niej wód opadowych i drenażowych. Zakaz ten…

Warto odwiedzić

  • Skarżysko-Kamienna
  • Skarżysko Kościelne
  • Edukacja Ekologiczna
  • UE i Program Infrastruktura i Środowisko
  • Projekty dofinansowane przez NFOŚiGW