Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
MPWiK Skarżysko-Kamienna
Najczystsza woda dla Ciebie i Twojej rodziny.

Witamy na naszej stronie

Spółka MPWiK w Skarżysku-Kamiennej utworzona została uchwałą Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej i rozpoczęła działalność od dnia 1 kwietnia 1992 roku. W 2007 roku do Spółki jako udziałowiec przystąpiła Gmina Skarżysko Kościelne.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, Gminy Skarżysko Kościelne oraz częściowo na terenie Gminy Bliżyn i Wąchock.

 

Struktura Własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.830.500 zł

  • Miasto Skarżysko-Kamienna posiada w spółce 117.348 udziałów, co stanowi 89,13% kapitału zakładowego
  • Gmina Skarżysko Kościelne posiada 14.313 udziałów, co stanowi 10,87% kapitału zakładowego.

Udziały pokryte są wkładem pieniężnym i niepieniężnym.

Bieżące informacje


Komunikat!

Informujemy, że w dniu 07.04.2023 r. (piątek) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie czynne w godzinach 6:45-13:00.

Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty – Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielnej w Skarżysku-Kamiennej Etap II

Część projektowaPrzedmiar Zielna Etap IISkrzyżowanie ul. Zielna- ul. Rejowska po wykonaniu I EtapuWarunki ZamówieniaZałącznik Nr 1 – OfertaZałącznik Nr 2 – Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowaniaZałącznik 3.1. – Zakres wykonania II EtapZałącznik 3.2. – Zakres wykonania II EtapZałącznik Nr 5 – Ochrona danych osobowychZałącznik Nr 6 – Wzór umowy

Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty

Warunki ZamówieniaZał. Nr 1 – OfertaZał. Nr 2 – Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowaniaZał. Nr 3 – Opis przedmiotu zamówieniaZał. Nr 4 – Wykaz obiektówZał. Nr 6 – Oświadczenie o ochronie danych osobowychZał. Nr 7 – Wzór umowy Zawiadomienie o wyborze oferty

Warto odwiedzić

  • Skarżysko-Kamienna
  • Skarżysko Kościelne
  • Edukacja Ekologiczna
  • UE i Program Infrastruktura i Środowisko
  • eBOK