Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
MPWiK Skarżysko-Kamienna
Najczystsza woda dla Ciebie i Twojej rodziny.

Witamy na naszej stronie

Spółka MPWiK w Skarżysku-Kamiennej utworzona została uchwałą Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej i rozpoczęła działalność od dnia 1 kwietnia 1992 roku. W 2007 roku do Spółki jako udziałowiec przystąpiła Gmina Skarżysko Kościelne.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, Gminy Skarżysko Kościelne oraz częściowo na terenie Gminy Bliżyn i Wąchock.

 

Struktura Własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.830.500 zł

  • Miasto Skarżysko-Kamienna posiada w spółce 117.348 udziałów, co stanowi 89,13% kapitału zakładowego
  • Gmina Skarżysko Kościelne posiada 14.313 udziałów, co stanowi 10,87% kapitału zakładowego.

Udziały pokryte są wkładem pieniężnym i niepieniężnym.

Bieżące informacje


Ogłoszenie – wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i 2024

Ogłoszenie – wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i 2024

Komunikat!

Informujemy, że ze względu na przeprowadzany remont pomieszczeń, kasa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie nieczynna w dniach 13-15.09.2023 r. (środa-piątek)

Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty – Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 229,08 kW pracującej na potrzeby MPWiK Sp z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Warunki ZamówieniaZał. nr 1 – Formularz ofertowyZał. nr 2 – Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczeniaZał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dla wykonawcyZał. nr 4 – Ochrona danych osobowychZał. nr 5 – Wzór umowy Odpowiedzi ws. fotowoltaki 229,08 kWProjekt techniczny przeprojektowania stropuProtokół odbioruRysunki do projektu 1Rysunki do…

Warto odwiedzić

  • Skarżysko-Kamienna
  • Skarżysko Kościelne
  • Edukacja Ekologiczna
  • UE i Program Infrastruktura i Środowisko
  • eBOK