Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – II – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – II

Home  >>  Przetargi  >>  Przetargi Projektów UE  >>  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – II

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – II

15 lutego 2016

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu SUW.pdf
Kontrakt _3_TOM1_IDW.pdf
Kontrakt_3_TOM3-1-1_OPIS_ST-00-00_POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
Kontrakt_3_TOM3-1-1_OPIS_ST-01-00_ROBOTY POMIAROWE
Kontrakt_3_TOM3-1-1_OPIS_ST-02-00_ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kontrakt_3_TOM3-1-1_OPIS_ST-03-00_ROBOTY ZIEMNE
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-01_ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-02_ROBOTY IZOLACYJNE<
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-03_ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-05-00_INSTALACJE TECHNOLOGICZNE i SANITARNE
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-06-01_SIEC_WODOCIAGOWA
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-06-02_SIECI_KANALIZACYJNE
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-00_INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-01_ROBOTY DROGOWE – PODBUDOWY
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-02_ROBOTY DROGOWE – NAWIERZCHNIE
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-09-00_OGRODZENIA
Kontrakt_1_TOM3-1-1_OPIS_ST-10-00_ZIELEŃ
Kontrakt_1_TOM3-2-1_DOKUMENTACJA_PROJ_ZU_SRB
Kontrakt_1_TOM3-2-2_PROJEKTY WYKONAWCZE
Kontrakt_1_TOM3-2-3_WYKAZ CEN
Kontrakt_1_TOM3-2-4_OPIS BIOZ
Kontrakt_3_TOM0_STRONA_TYTULOWA
Kontrakt_3_TOM2_KONTRAKT
Decyzje
A_249_suw_prace remontowe Rys 1
Wykaz stali osadnik
Wykaz stali pompownia
Wykaz stali płyta górna
Wykaz stali hala filtrów
Wykaz stali podpory
Wykaz stali podpory pompowni
Technologia.zip
Technologia.z01
Technologia.z02
Technologia.z03
Rurociągi wod-kan.zip
Rurociągi wod-kan.z01
Rurociągi wod-kan.z02
Rurociągi wod-kan.z03
Część budowlana – Odstojnik.zip
Elektryka.zip
Konstrukcja zbiorniki.zip
Część budowlana – Plan zagosp_Hala filtrów_Pompownia.zip
Część budowlana – Pompownia.zip
Część drogowa.zip
Przedmiary.zip
Zestawienie opisowe zaawansowania robót modernizacji SUW
Odpowiedź na pytania z dnia 07.01.2013r.
Sprostowanie
Schemat elektryczny
Wymagania wentylacji i odprowadzenia spalin
Rurociągi wod-kan.zip
Rurociągi wod-kan.z01
Technologia.zip
Technologia.z01
Odpowiedzi 10.01.2013r.
Kontrakt_3_TOM1_IDW-zmiana 10.01.2013r..pdf
Odpowiedzi na pytania 14.01.2013r.
Odpowiedzi 21.01 2013r.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o odwołaniu
Odwołanie
Informacja o zawarciu umowy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf