Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Aktualności: Przetargi MPWiK

Home  >>  Przetargi  >>  Przetargi MPWiK

Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu dostawczego

4 czerwca 2019,
Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu dostawczego

    Zał. nr 1 – Warunki Zamówienia Zał. nr 2 – Oferta Zał. nr 3 – Oświadczenie Zał. nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 5 – Wykaz parametrów sprzętu Zał. nr 6 – Wzór umowy Zał. nr 7 – Ochrona danych osobowych Zał. nr 8 – Odpowiedź…

Dostawa i instalacja systemów alarmowo – monitorujących

13 lipca 2018,
Dostawa i instalacja systemów alarmowo – monitorujących

      Warunki zamówienia Zał. 1 – opis przedmiotu zamówienia Zał. 2 – formularz ofertowy Zał. 3 – oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia Zał. 4 – oświadczenie Zał. 5 – formularz cenowy Zał. 6 – wzór umowy

Ogłoszenie – Wieloletni Plan Rozwoju

18 stycznia 2018,
Ogłoszenie – Wieloletni Plan Rozwoju

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na lata 2018-2021. Projekt planu jest wyłożony w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i…

Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na zakup przyczepy

4 października 2017,
Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na zakup przyczepy

    Dokumentacja – dostawa przyczepy Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie – Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

27 września 2017,
Ogłoszenie – Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Ogłoszenie – Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu dostawczego

15 września 2017,
Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu dostawczego

    Zał. nr 1 – Warunki Zamówienia Zał. nr 2 – oferta Zał. nr 3 – oświadczenie Zał. nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 5 – Wykaz parametrów sprzętu   Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę ciągnika URSUS C-382 z osprzętem

15 lutego 2016,
Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę ciągnika URSUS C-382 z osprzętem

Ogłoszenie – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę ciągnika URSUS C-382 z osprzętem

Ogłoszenie – Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016r.

15 lutego 2016,
Ogłoszenie – Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016r.

Ogłoszenie – Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016r.  

Zakup samochodu dostawczego

15 lutego 2016,
Zakup samochodu dostawczego

    Zał. 1 – warunki zamówienia Zał. 2 – oferta Zał. 3 – oświadczenie Zał. 4 – opis przedmiotu zamówienia Zał. 5 – wykaz parametrów sprzętu

Zakup koparki

15 lutego 2016,
Zakup koparki

    Wzór umowy Zał. 1 – warunki zamówienia Zał. 2 – oferta Zał. 3 – oświadczenie Odpowiedź na pytania 15.02.2016 r. Odpowiedź na pytania 17.02.2016 r. Odpowiedź na pytania 23.02.2016 r.