Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Projekt dofinansowany przez EU

Home  >>  O Firmie  >>  Projekt dofinansowany przez EU

Projekty dofinansowany przez UE

          Zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej Projekt pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” przyczynił się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy regionami Unii Europejskiej.

         Projekt realizowany był z udziałem środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.

         Zasadniczym celem przedsięwzięcia było rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna oraz Gminy Skarżysko Kościelne. Usprawnienie systemów kanalizacji sanitarnej odgrywa decydującą rolę dla odnowy wód powierzchniowych oraz zbiorników wód podziemnych, stanowiących ujęcia wody pitnej.

Cele szczegółowe projektu.