Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków

Home  >>  Przetargi  >>  Przetargi Projektów UE  >>  Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków

15 lutego 2016

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej – Kontrakt 06

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Oczyszczalnia – Kontrakt 06 – strona tytułowa

Oczyszczalnia – Kontrakt 06 – Instrukcja dla Wykonawców – IDW

Oczyszczalnia – Kontrakt 06 – KONTRAKT

Oczyszczalnia – Kontrakt 06 – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Raport – Skarżysko-Kamienna – strona tytułowa

Raport – Skarżysko-Kamienna

Raport – Skarżysko-Kamienna – Rys. nr 471-10-01

Raport – Skarżysko-Kamienna – Rys. nr 471-10-02

Raport – Skarżysko-Kamienna – Rys. nr 471-10-03

Raport – załącznik 1

Raport – załącznik 2

Raport – załącznik 3

Raport – załącznik 4

Raport – załącznik 5

Raport – załącznik 6

Raport – załącznik 7

Raport – załącznik 8

Raport – Wniosek RDOŚ o uzupełnienie

Raport – uzupełnienie z dnia 02.11.2010r.

Raport – uzupełnienie z dnia 17.12.2010r.

III_03_PFU Pozwolenie wodnoprawne – zał. 1

III_03_PFU_Decyzja na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych – zał. 2

III_03_PFU_Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego – zał. 3

III_03_PFU_Decyzja Środowiskowa – zał. 4

III_03_PFU_Zał. nr 1 – do decyzji lokalizacji celu publicznego – zał. 6

III_03_PFU_załącznik 07

III_03_PFU_załącznik 08

III_03_PFU_załącznik 09

III_03_PFU_załącznik 10

III_03_PFU_załącznik 11

III_03_PFU_załącznik 12

III_03_PFU_załącznik 13

III_03_PFU_załącznik 14

III_03_PFU_załącznik 15

III_03_PFU_załącznik 16

III_03_PFU_załącznik 17

III_03_PFU_załącznik 18

III_03_PFU_załącznik 19

III_03_PFU_załącznik 20

III_03_PFU_załącznik 21

III_03_PFU_załącznik 22

III_03_PFU_załącznik 23

III_03_PFU_załącznik 24

III_03_PFU_załącznik 25

III_03_PFU_załącznik 26

III_03_PFU_załącznik 27

III_03_PFU_załącznik 28

III_03_PFU_załącznik 29

III_03_PFU_załącznik 30

III_03_PFU_załącznik 31

III_03_PFU_załącznik 32

III_03_PFU_załącznik 33

III_03_PFU_załącznik 34

III_03_PFU_załącznik 35

Odpowiedzi na pytania – 03.08.2011r.

Oczyszczalnia Kontrakt_6_Instrukcja dla Wykonawców IDW- zmiana 03.08.2011r.

Osadnik Wtórny – odprowadzenie osadów – 03.08.2011r.

Osadnik wtórny – przekrój A-A – 03.08.2011r.

Osadnik wtórny – rzut – 03.08.2011r.

Osadnik wtórny – opis – 03.08.2011r.

Odpowiedzi na pytania – 05.08.2011r.

Piaskownik – gniazdo do zamontowania zastawki – 05.08.2011r.

Piaskownik – opis – 05.08.2011r.

Piaskownik – rzut i przekroje-05.08.2011r.

Odpowiedzi z dnia 12.08.2011r.

Kontrakt_6_TOM 1_IDW – zmiana 12.08.2011r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 12.08.2011r.

Odpowiedzi na pytania – 17.08.2011r.

Odpowiedzi na pytania – 19.08.2011r.

Rysunek – Pompownia ścieków podczyszczonych

Odpowiedzi na pytania – 25.08.2011r.

Odpowiedzi na pytania – 02.09.2011r.

Kontrakt_6_TOM 1_IDW – zmiana 02.09.2011r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.09.2011r.

Odpowiedzi na pytania 12.09.2011

Zawiadomienie o wyborze ofert – Kontrakt 06

Informacja o zawarciu umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia