Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Kontrakt 09 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Kontrakt 09 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej

Home  >>  Przetargi  >>  Przetargi Projektów UE  >>  Kontrakt 09 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej

Kontrakt 09 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej

15 lutego 2016

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – K09
Kontrakt_09_TOM0_STRONA TYTUŁOWA
Kontrakt_09_TOM1_IDW
Kontrakt_09_TOM1_IDW-załączniki
Kontrakt_09_TOM1_KONTRAKT
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-00-00_POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-01-00_ROBOTY POMIAROWE
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-02-00_ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-03-00_ROBOTY ZIEMNE
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-01_ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-02_ROBOTY IZOLACYJNE
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-03_BEZWYKOPOWE METODY BUDOWY RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-05-00_KANALIZACJA SANITARNA
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-06-00_PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-01_ZEWNĘTRZNE LINIE KABLOWE
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-02_ELEKTRYCZNE INSTALACJE OCHRONNE
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-03_ROZDZIELNICE OBIEKTOWE SIŁOWE I STEROWNICZE
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-01_ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-02_ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-09-00_OGRODZENIA
Kontrakt_09_TOM3-1-1_OPIS_ST-10-00_ZIELEŃ
Kontrakt_09_TOM3-2-1_DOKUMENTACJA_PROJ_ZU_SRB
Kontrakt_09_TOM3-2-2_PROJEKTY-WYKONAWCZE
Kontrakt_09_TOM3-2-3_WYKAZ CEN
Kontrakt_09_TOM3-2-4_OPIS_BIOZ
Zadanie 15 – Ekonomii Obuwnicza.zip
Zadanie 15 – Ekonomii Obuwnicza.z01
Zadanie 15 – Ekonomii Obuwnicza.z02
Zadanie 15 – Ekonomii Obuwnicza.z03
Zadanie 15 – Ekonomii Obuwnicza.z04
Zadanie 15 – Ekonomii Obuwnicza.z05
Zadanie 16 – ul. 3-go Maja.zip
Zadanie 16 – ul. 3-go Maja.z01
Zadanie 17 – ul. Pogodna.zip
Zadanie 17 – ul. Pogodna.z01
Zadanie 17 – ul. Pogodna.z02
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.zip
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z01
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z02
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z03
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z04
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z05
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z06
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z07
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z08
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z09
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z10
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z11
Zadanie 18 – ul. Prosta – ul. Krzywa.z12
Zadanie 19-1 – ul. Krakowska po działkach.zip
Zadanie 19-1 – ul. Krakowska po działkach.z01
Zadanie 19-1 – ul. Krakowska po działkach.z02
Zadanie 19-2 – ul. Krakowska.zip
Zadanie 19-2 – ul. Krakowska.z01
Zadanie 19-2 – ul. Krakowska.z02
Zadanie 19-2 – ul. Krakowska.z03
Zadanie 20 – ul. Żytnia.zip
Zadanie 21 – ul. Rejowska.zip
Zadanie 21 – ul. Rejowska.z01
Załączniki do SIWZ – pismo
Kontrakt_09_TOM1_IDW – załączniki-WORD
Kontrakt_09_TOM3-2-3_WYKAZ_CEN – WORD
Zawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy- INTERNET
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia