Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Komunikat! – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Komunikat!

Home  >>  Aktualności  >>  Komunikat!

Komunikat!

7 lutego 2018

Rekrutacja do projektu

„Program eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka
 w miejscu pracy w MPWIK”

Informujemy, iż z dniem 05.02.2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysko-Kamiennej podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Program eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w MPWIK”. W związku z powyższym rozpoczynamy wśród pracowników MPWIK rekrutację do projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się, Podziałanie 8.2.1. Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczeniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe).

Projekt skierowany jest do pracowników MPWIK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam., którzy są w wieku aktywności zawodowej, osobami pracującymi, w tym szczególnie powyżej 50 roku życia z obszaru województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy otrzymają następujące wsparcie (uczestnictwo w poszczególnych formach zależne jest od indywidualnego zapotrzebowania):

  1. Usługi zdrowotne:
   • zorganizowanie punktu medycznego
   • badania: PSA (M50+), USG piersi (K40+), cytologia (K)
   • konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą
   • pakiet rehabilitacyjnych dla pracowników (podstawowy i kontynuacyjny)
  2. Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem:
   • warsztaty z motywacji (kadra kierownicza)
   • warsztaty przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (pracownicy)
   • piknik edukacyjno-zdrowotny dla pracowników i ich rodzin
   • zajęcia na basenie (30 osób) i siłowni (35 osób)
   • klawiterapa – 45 osób
  3. Działania doradcze dla kadry zarządzającej:
   • coaching – 11 osób
   • doradztwo grupowe z BHP – case study – 9 osób

Rekrutacja trwa do 15.02.2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest status pracownika etatowego MPWIK oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w biurze projektu – siedzibie MPWIK w Skarżysku-Kamiennej (ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna).