Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Bilans – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.