Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Rajdowej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.