Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Jakość wody – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Jakość wody

Home  >>  Dla Klienta  >>  Jakość wody

Jakość wody

Wyniki jakości wody z Ujęcia „BZIN” dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej

Wskaźnik jakości wody Jednostka Stężenie, wartość wskaźnika Najwyższe dopuszczalne stężenie, wartość wskaźnika
Mętność NTU 0,24 nie więcej niż 1
Barwa mg/l Pt <2 nie więcej niż 15
Smak   akceptowalny akceptowalny
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Odczyn pH   7,7 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 663 2500
Twardość ogólna mg/lCaCO3 279 60-500
Żelazo µg/l /l Fe <40 200
Jon amonowy mg/l NH4 <0,05 0,5
Azotyny mg/l NO2 <0,025 0,5
Azotany mg/l NO3 8,8 50
Mangan µg/l /l Mn <30 50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0

(1) – dopuszczalne wartości wg. Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wyniki badań jakości wody dostarczanej dla mieszkańców Skarżyska Kościelnego, Grzybowej Góry, Lipowego Pola, Świerczku i Kierza Niedźwiedziego

Wskaźnik jakości wody Jednostka Stężenie, wartość wskaźnika Najwyższe dopuszczalne stężenie, wartość wskaźnika
Mętność NTU 0,30 nie więcej niż 1
Barwa mg/l Pt <2 nie więcej niż 15
Smak   akceptowalny akceptowalny
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Odczyn pH   6,9 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 366 2500
Twardość ogólna mg/lCaCO3 116 60-500
Żelazo µg/l /l Fe <40 200
Jon amonowy mg/l NH4 <0,05 0,5
Mangan µg/l /l Mn <30 50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0

(1) – dopuszczalne wartości wg. Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wyniki badań jakości wody z Ujęcia „BUGAJ” dostarczanej do mieszkańców gm. Bliżyn w miejscowościach Bugaj, Brzeście, Zagórze i Wołów

Wskaźnik jakości wody Jednostka Stężenie, wartość wskaźnika Najwyższe dopuszczalne stężenie, wartość wskaźnika
Mętność NTU 0,36 nie więcej niż 1
Barwa mg/l Pt <2 nie więcej niż 15
Smak   akceptowalny akceptowalny
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Odczyn pH   7,7 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 499 2500
Twardość ogólna mg/lCaCO3 235 60-500
Żelazo µg/l /l Fe <40 200
Jon amonowy mg/l NH4 <0,05 0,5
Mangan µg/l /l Mn <30 50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0

(1) – dopuszczalne wartości wg. Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

Twardość ogólna wody uzależniona jest od jakości wód ujmowanych ze studni głębinowych. Woda w wodociągu Skarżysko–Kamienna pochodzi z Ujęcia „BZIN” i Ujęcia „BUGAJ” i wykazuje znaczną twardość. W tabeli podano twardość wody w poszczególnych dzielnicach miasta i w gminach ościennych.

  Twardość wody
mg CaCO3/l mval/l Stopnie twardości (°DH) Skala twardości wody
os. DOLNA KAMIENNA 250 – 300 4.0 – 5.0 10÷15 o znacznej twardości
os. MILICA 250 – 300 4.0 – 5.0 10÷15 o znacznej twardości
os. PRZYDWORCOWE 250 – 300 4.0 – 5.0 10÷15 o znacznej twardości
os. SKAŁKA 250 – 300 4.0 – 5.0 10÷15 o znacznej twardości
os. ZACHODNIE 250 – 300 4.0 – 5.0 10÷15 o znacznej twardości
Bugaj gm. Bliżyn 200 – 250 4.0 – 5.0 10÷15 o średniej twardości
Parszów 250 – 300 5.0 – 6.0 15÷20 o znacznej twardości
Majków 250 – 300 5.0 – 6.0 15÷20 o znacznej twardości
Skarżysko Kościelne
Grzybowa Góra
100 – 200 2.0 – 5.0 5÷15 o średniej twardości