Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
O Firmie – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

O Firmie

Home  >>  O Firmie


roll up_200x100
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp.z o.o. w Skarżysku-Kamiennej zostało utworzone w 1992 r. poprzez wydzielenie majątku byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
Prowadzimy działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zaopatrujemy w wodę ok. 50 tys. mieszkańców gmin:

  • Skarżysko-Kamienna,
  • Skarżysko Kościelne (od 1 stycznia 2008 roku)
  • Bliżyn (wsie: Bugaj, Brzeście, Wołów, Zagórze)
  • Wąchock ( wieś Parszów)

Nasza woda pochodzi z pięciu ujęć głębinowych („Bzin”, „Bór”, „Bugaj” ujęcie awaryjne „Milica” oraz ujęcie wody w Skarżysku Kościelnym), a jej jakość pozwala na jej bezpośrednie podawanie do odbiorców. Wyjątkiem są ujęcia „Bzin” oraz w Skarżysku Kościelnym, z których woda podawana jest na Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym. Odprowadzamy i utylizujemy ścieki komunalne od ok. 48 tys. mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i gminy Skarżysko Kościelne.