Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Rozmowa z prezesem „Wodociągów”’ o planach rozwoju firmy – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Rozmowa z prezesem „Wodociągów”’ o planach rozwoju firmy

Home  >>  Aktualności  >>  Rozmowa z prezesem „Wodociągów”’ o planach rozwoju firmy

Rozmowa z prezesem „Wodociągów”’ o planach rozwoju firmy

20 lipca 2015

Łukasz Żuchowski od 2 marca pełni funkcję dyrektora zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku. Przed naszą kamerą mówi o planach rozwoju „Wodociągów”. Są one bardzo ambitne, ale możliwe do zrealizowania. „Wodociągi” będą się unowocześniać.

Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji finalizuje realizację dużego projektu inwestycyjnego o wartości blisko 104 milionów złotych. Zadania inwestycyjne, których realizacja dobiegnie końca jeszcze w tym roku będzie zwieńczeniem projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku-Kościelnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zamykanie projektu nie kończy jednak działań związanych z rozwojem spółki, ponieważ wciąż pozostało wiele do zrobienia.

– Jako przedsiębiorstwo komunalne, wypełniające powierzoną mu misję musimy dbać o dostarczenie do każdego odbiorcy wody wysokiej jakości oraz o odbiór i oczyszczanie ścieków w sposób zapewniający komfort mieszkańców. Zadanie to wymaga nieustającej modernizacji i rozwoju posiadanej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – mówi Żuchowski.

– Zarządzając tym przedsiębiorstwem będę podejmował działania zmierzające do budowy nowych odcinków sieci w celu dostawy wody do nowych odbiorców oraz wymiany starzejącej się sieci wodociągowej– dodaje Łukasz Żuchowski

Na uwagę zasługują również plany związane z rozwojem systemu zdalnego odczytu wodomierzy umożliwiające dokonanie pomiaru zużycia poprzez system radiowy lub transmisję danych sieci komórkowej. Rozwiązanie to pozwoli spółce na ograniczenie konieczności indywidualnych wizyt u odbiorców celem dokonania odczytu. Efektem tego działania będzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy firmy oraz lepszy monitoring poboru wody.

– Zamierzam również przeprowadzić proces informatyzacji firmy. Obecnie prowadzę rozmowy z dostawcami oprogramowania dla branży wodno-kanalizacyjnej. Ważnym elementem zmian w strukturze informatycznej jest wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS. System pozwoli na sprawne zarządzanie majątkiem sieciowym zarówno w codziennej pracy, jak i podczas opracowywania planów modernizacji sieci – mówi Łukasz Żuchowski.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów dyrektor Zarządu zamierza wprowadzić tzw. system płatności masowych, czyli przypisanie i obsługę indywidualnych kont bankowych służących do rozliczeń pomiędzy wodociągami a danym płatnikiem, jak również polecenia zapłaty i e-fakturę.

W planach pojawiła się także propozycja rozszerzenia możliwości dokonywania bezpłatnych za wodę i ścieki w określonych punktach kasowych na terenie obszaru działalności spółki.

– Kolejnym obszarem, który planuję wzmocnić jest promocja działalności spółki oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców. Pierwszym efektem tych działań jest konkurs fotograficzny prowadzony wraz ze Stowarzyszeniem „Staropolski Klaster Wodny”, którego skarżyskie „wodociągi” są członkiem – mówi nasz rozmówca
Wszystkie przedstawione przez dyrektora Zarządu Spółki, Łukasza Żuchowskiego mają zostać sfinansowane ze środków własnych spółki oraz z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020

Jacek Kurpeta