Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Ogłoszenie – Wieloletni Plan Rozwoju – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Ogłoszenie – Wieloletni Plan Rozwoju

Home  >>  Aktualności  >>  Ogłoszenie – Wieloletni Plan Rozwoju

Ogłoszenie – Wieloletni Plan Rozwoju

28 października 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na lata 2018-2021.

Projekt planu jest wyłożony w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Cichej 8, w pokoju nr 2, w dni robocze od 28.10.2019 r. do 19.11.2019 r. w godzinach 8.00-14.00. Uwagi i wnioski do projektowanych przedsięwzięć należy składać na piśmie pod wyżej wymieniony adres w terminie do 19.11.2019 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na lata 2018-2021 – ogłoszenie