Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Komunikat dla Odbiorców MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam. – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Komunikat dla Odbiorców MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam.

Home  >>  Aktualności  >>  Komunikat dla Odbiorców MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam.

Komunikat dla Odbiorców MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam.

9 października 2020

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem  się koronawirusa, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, mając na uwadze zminimalizowanie jego skutków apeluje do Interesantów  o ograniczenie wizyt w budynku MPWiK Sp. z o.o.

Wszystkich Interesantów prosimy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej i załatwianie spraw (w tym wszelkich płatności) drogą elektroniczną.

MPWiK Sp. z o.o. informuje, że Dział Obsługi Klienta oraz Dział Techniczny przy ul. Cichej 8 od dnia 12.10.2020 r. przyjmuje klientów tylko w najpilniejszych sprawach, w godzinach 6:45 – 14:45, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Informujemy również, że kasa spółki przy ul. Cichej 8 będzie przyjmowała wpłaty za wodę i ścieki wyłącznie tylko w formie bezgotówkowej (kartą). Zachęcamy do płatności przelewem na numer rachunku wskazany na fakturze.

Zawieszamy wszystkie planowane modernizacje sieci i inne prace, które mogłyby skutkować wyłączeniem dopływu wody dla odbiorców w ciągu dnia. Wykonywane będą wyłącznie prace eksploatacyjne związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków, np. usuwanie awarii.

Powyższe zasady będą obowiązywały do odwołania. Pragniemy również poinformować, że sytuacja ta nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Telefonicznie (poniedziałek – piątek 6:45 – 14:45):

– Sekretariat – 41 253 22 73
– Dział Obsługi Klienta – 41 253 22 73 / 1
– Dział Techniczny – 41 253 22 73 / 2
– numer alarmowy 994 (czynny całą dobę)

  • listownie na adres: MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku  -Kam., ul. Cicha 8; 26-110 Skarżysko-Kamienna;
  • poprzez pocztę elektroniczną – adres e-mail: bok@mpwik-skarzysko.pl; biuro@mpwik-skarzysko.pl
  • poprzez fax: 41 253 12 72

Jednocześnie przypominamy o możliwości otrzymywania faktur za wodę lub ścieki na adres poczty elektronicznej (e-mail) – E-FAKTURA.

Odczyt stanu wodomierza Odbiorcy mogą przekazać do MPWiK:

telefonicznie: nr infolinii 690 156 976, 41 253 22 73/1

  • e-mail:bok@mpwik-skarzysko.pl
  • wysyłając zgłoszenie przez stronę spółki: www.mpwik-skarzysko.eu  – zakładka Dla Klienta – Odczyt Wodomierza.

Apelujemy również, aby podczas wizyt w sprawach niecierpiących zwłoki, w oczekiwaniu na załatwienie sprawy, przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (dystans – dezynfekcja – maseczka).

Oryginały dokumentów będą od Państwa odbierane przy drzwiach wejściowych do budynku przez wyznaczonych pracowników, po uprzednim wezwaniu pracownika za pomocą domofonu.

Powyższe podyktowane jest zwiększeniem bezpieczeństwa ludzi, poprzez ograniczenie kontaktów przebywania w miejscach publicznych. Proszę o okazanie wyrozumiałości w tej wyjątkowej sytuacji.