Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Zakup samochodu specjalnego – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.