Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Zakup samochodu dostawczego – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.