Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów

Home  >>  Aktualności  >>  Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów

28 sierpnia 2018

W poniedziałek (27 sierpnia) wodociągi rozpoczęły wymianę sieci wodociągowej w ul. Partyzantów. Zakres prac obejmuje wymianę sieci wodociągowej o długości blisko 900 m wraz z wymianą 44 sztuk przyłączy zaopatrujących w wodę mieszkańców ulicy. Długość przyłączy to 130 metrów. W ramach inwestycji zostanie wymienionych również 5 kompletów hydrantów. Wymiana głównego wodociągu odbywać się będzie w okresie od 27 sierpnia do 3 września, natomiast zakończenie pozostałego zakresu prac (w tym wymiana przyłączy) planowane jest na koniec roku.

Jest to największa inwestycja zaplanowana na ten rok w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę blisko 680 tys. zł. Wymiana sieci prowadzona jest metodą bezwykopową, natomiast wymiana przyłączy prowadzona będzie metodą tradycyjną (wykopu otwartego). – mówi Łukasz Żuchowski Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam.