Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Opracowanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP IV – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.