Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
MPWiK w Skarżysku-Kamiennej wśród 20 najlepszych spółek wodociągowych w Polsce – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

MPWiK w Skarżysku-Kamiennej wśród 20 najlepszych spółek wodociągowych w Polsce

Home  >>  Aktualności  >>  MPWiK w Skarżysku-Kamiennej wśród 20 najlepszych spółek wodociągowych w Polsce

MPWiK w Skarżysku-Kamiennej wśród 20 najlepszych spółek wodociągowych w Polsce

6 lipca 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej zajęło wysokie XVI miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągowych “Wodociągi Polskie”. Ranking zorganizowany został przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, pod patronatem redakcji Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.

Wpływ Państwa zakładu na rozwój regionu oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców zaowocowały znalezieniem się wśród 20 najlepszych spółek wodociągowych w Polsce – podkreśla Sławomir Duda z Forum Przedsiębiorczości Dziennika Gazety Prawnej.

Informacje dotyczące działalności MPWiK Sp. z o.o. zostały poddane ocenie kapituły rankingu, złożonej z ekspertów ds. gospodarki oraz redaktorów najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. W przeprowadzonym badaniu analizie poddano m.in.: wskaźnik procentowy skanalizowania aglomeracji, działania edukacyjne dla mieszkańców, działania promocyjne w zakresie jakości wody oraz nakłady na inwestycje finansowane z programów Unii Europejskiej.

Cieszymy się z wysokiego miejsca w rankingu. Przyznane wyróżnienie świadczy o tym, że Spółka została dostrzeżona wśród grona 90 przedsiębiorstw wodociągowych z Polski. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki konsekwentnym działaniom zmierzającym do poprawy jakości świadczonych usług, wysokiej jakości wody oraz rozwojowi posiadanej infrastruktury. – mówił Dyrektor MPWiK Sp. z o.o. Łukasz Żuchowski.

Pełne wyniki rankingu zostaną opublikowane w wydaniu “Forum Przedsiębiorczości” w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz “Biznes Plus” w Gazecie Wyborczej.