Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Już czas przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej! – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Już czas przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej!

Home  >>  Aktualności  >>  Już czas przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej!

Już czas przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej!

20 maja 2016

Chcąc ułatwić Państwu wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego do końca 2016 r., a tym samym umożliwić wywiązanie się z obowiązku wynikającego z Obwieszczenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, MPWiK Sp. z o.o. wraz z Urzędem Miasta opracowała “Pakiet Korzyści”.

Propozycja kierowana jest do osób, które w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2016 r. zawrą z MPWiK sp. z o.o. obowiązującą po wykonaniu przyłącza umowę na budowę przyłącza wraz z umową na odbiór ścieków.

KORZYŚCI PŁYNĄCE DLA PAŃSTWA Z PAKIETU:

  • rozłożenie spłaty kosztów wykonania przyłącza na raty (bez odsetek);
  • brak konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku związanego z wykonaniem przyłącza;
  • brak konieczności zaciągania wysokoprocentowej pożyczki lub kredytu na wykonanie przyłącza;
  • mniejsze koszty wynikające z grupowej realizacji przyłączy oraz wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad konkurecji;
  • realizacja procesu administracyjnego (warunki techniczne, mapa zasadnicza, wykonawstwo, nadzór, odbiór, inwentaryzacja) przez służby MPWiK Sp. z o.o.;
  • kontakt i uzgodnienia z projektantem po stronie MPWiK Sp. z o.o.;
  • 30 minut prostych formalności celem rozpoczęcia realizacji procesu;
  • oszczędność czasu wynikająca z mniejszej ilości wizyt w spółce, jednostkach powiatowych, spotkań z wykonawcami


Skarżysko-Kamienna
Skarżysko Kościelne
Przebieg procesu