Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Informacja o taryfach – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Informacja o taryfach

Home  >>  Aktualności  >>  Informacja o taryfach

Informacja o taryfach

11 czerwca 2018

Informujemy, że stosowana taryfa będzie obowiązywać do dnia zatwierdzenia nowej taryfy
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. O zaistniałym fakcie poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie.
Powyższe wynika z prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie procesu weryfikacji Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Gmin: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock w miejscowości Parszów, Bliżyn w miejscowościach Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze na okres trzech lat.