Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP V – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.